Samenwerking - Organisatieadvies

Organisaties werken samen om betere resultaten te kunnen bereiken. Ervaring en expertise kan gebundeld worden in het belang van de cliënt, voor het behalen van schaalvoordelen of om voldoende tegenwicht te kunnen bieden aan de financiers.

De samenwerking kan op verschillende wijzen vorm krijgen. Van losse afspraken tot de intentie om te fuseren. En alles wat zich daartusen in beweegt. Roseboom & Partners heeft ervaring in het opzetten van samenwerkingsconstructies en de begeleiding van fusietrajecten.