Resultaatgericht - Organisatie advies

Het managen van een organisatie geschiedt op basis van behaalde resultaten. Maatschappelijke ondernemingen worden namelijk niet meer afgerekend op hun inzet of intentie, maar hetgeen zij daadwerkelijk gepresteerd hebben.

Roseboom & Partners heeft ervaring in het werken met resultaatgericht management. Wij gebruiken daarvoor een Quick Scan of een meer uitgebreide Diagnosemeting. Wij brengen de knelpunten in kaart, wijzen de oorzaken aan en doen voorstellen ter verbetering van de performance.

Prestatie-indicatoren kunnen behulpzaam zijn bij het monitoren van de resultaten. Het inrichten van een set indicatoren in de vorm van een dashboard of een scoringskaart is een hulpmiddel om te kunnen communiceren over de behaalde resultaten. Tevens vormen zij de basis voor meer diepgaande analyses naar de business performance.