Doorlichting - Organisatie advies

Doen we de goede dingen en doen we dingen goed? Dat is een vraag die menig manager of bestuurder zich zal stellen. Vaak zijn er signalen dat er in de organisatie of specifieke onderdelen daarvan geen optimaal resultaat wordt behaald. Er komen klachten, budgetten worden overschreden of de werksfeer is slecht.

Roseboom & Partners heeft ervaring met doorlichting van organisaties. Wij gebruiken daarvoor een Quick Scan of een meer uitgebreide Diagnosemeting. Wij brengen de knelpunten in kaart, wijzen de oorzaken aan en doen voorstellen ter verbetering van de performance.

Tegelijkertijd creëren we een draagvlak voor het daarop volgende veranderingsproces. Het is niet alleen van belang dat er inzicht ontstaat in de problemen, maar ook een commitment met de gekozen oplossingsrichtingen.