Bestuur & Toezicht - Organisatie advies

Maatschappelijk ondernemen vraagt om een goede structuur waarin de verhoudingen tussen het bestuur en het toezicht daarop duidelijk en helder zijn geregeld. Leidraad voor een goede besturing vormt de zorgbrede en welzijnsbrede governancecode. Verantwoording en rekenschap dient te worden afgelegd aan een toezichthoudend orgaan. De toegenomen complexiteit maakt het noodzakelijk dat de belangen van alle stakeholders op een evenwichtige manier worden afgewogen.

De inrichting van de bestuurlijke organisatie vormt een voorwaarde om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen. Roseboom & Partners beschikt over een ruime ervaring met het werken met een Raad van Toezichtmodel. De inrichting van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de positionering van de Raad van Bestuur ten opzichte van de Raad van Toezicht en niet te vergeten de gevolgen voor de leidinggevende echelons daaronder kennen voor ons geen geheimen.